Op donderdag 5 april 2018 ben je welkom bij:

Laboratorium ‘De overheidsjurist op PAD!

Een interactief evenement voor elke overheidsjurist die wil meepraten over haar/zijn toekomst!


Het evenement voor DE overheidsjurist vindt plaats op donderdagmiddag 5 april 2018 (van 12 – 18 uur) in Delft.

 

Kom ook naar het LABORATORIUM ‘De overheidsjurist op PAD!’

 

Wil je antwoord op vragen als ‘Heeft de overheidsjurist wel toekomst?’ en ‘Wat moet ik doen om mee te gaan met ‘de tijd’?’ Belangrijke vragen voor de overheidsjurist anno 2018, maar één ding staat vast: de functie en rol van overheidsjurist is boeiend!

 

Je mag dit evenement op 5 april 2018 zeker niet missen! Waarom moet je erbij zijn:

 • Deze nieuwe tijd vraagt om NIEUWE competenties voor de ideale overheidsjurist. Welke zijn nodig om waardevol te zijn en te blijven?
 • De komst van de Omgevingswet, wat betekent dat voor jou?
 • Welke tendens wordt de komende tijd leidend: de jurist centraal of decentraal of gedeconcentreerd of …… ?
 • De overheid als partner (minder bestuursrecht, meer privaatrecht)
 • Tendens van inhoud naar proces (van 'het gelijk' naar processuele rechtvaardigheid)
 • Digitale ontwikkelingen hebben steeds meer invloed op het werk van overheidsjuristen, denk aan blockchain, big data en voortgaande digitalisering etc.

 

Dit alles heeft gevolgen voor hoe gemeenten, provincies, waterschappen, rijk en ZBO’s werken, hoe zij zich organiseren en voor de gewenste competenties van ambtenaren. Het zal ook zeker gevolgen hebben voor de juridische functie (= de plaats en positie van juristen in de organisatie) en voor overheidsjuristen zelf. Hoe flexibel en mobiel zijn zij?

 

Het wordt een interactief evenement, een ‘laboratorium’ met inspirerende sprekers, workshops en ook een middag om nieuwe en waardevolle contacten op te doen.

 

Twee vragen staan centraal bij dit evenement:

 • Wat zijn die belangrijkste ontwikkelingen die invloed hebben op de juridische functie binnen de overheid, hoe past de juridisch functie daar bij en hoe zal de juridische functie moeten veranderen in het licht van die ontwikkelingen?
 • Wat zijn de gevolgen voor de gewenste competenties van overheidsjuristen en wat zijn de ideale competenties en kwaliteiten van de ‘toekomstige’ overheidsjuristen?

 En er is keuze uit de volgende inspirerende workshops:

 • Hoe zet je je talent van nu om in je werkgeluk van morgen? - Corinne van der Zalm
 • Het imago van de overheidsjurist: welk effect kun je bereiken met profilering en uitstraling? - Yvonne Stoevelaar
 • Aan de slag met gedragsverandering: voor meer effect en meer werkplezier! - Reinier van der Monde
 • De overheidsjurist en een rechtvaardig 'gedragsrecept' - Caroline Koetsenruijter
 • De Omgevingswet komt eraan: andere rol en positie voor de overheidsjurist? - Pascale Georgopoulou
 • Wat gaat BLOCKCHAIN betekenen voor jouw werk als overheidsjurist? - DisGover
 • De effecten van KEI en 'workflowmanagement' op je dagelijkse werk als overheidsjurist - André Pijl