Organisatie

Dit evenement over de overheidsjurist van de toekomst, wordt georganiseerd door De Leeuw Bestuursrecht (DLB).  Dit bureau werd in september 2012 opgericht door Dick de Leeuw. Hij is de drijvende kracht achter de activiteiten van DLB en ook achter dit evenement. DLB is het vertrouwde adres voor juridische kwaliteit en capaciteit voor de overheid. Kijk op www.deleeuwbestuursrecht.nl . Vanwege het eerste lustrum van DLB, heeft Dick het initiatief voor dit evenement genomen. 

 

Het kernteam van de organisatie wordt gevormd door Jan van Ginkel, Florus van der Linden, Hans Konings, Tessa Klijn, (beiden Truelime) en Dick de Leeuw.

  

De inhoudelijke basis voor het evenement is gevormd bij gesprekken in het land. Samen met enkele partners en onder leiding van Jan van Ginkel vonden in 2017 diverse Rondetafelgesprekken plaats met gemeentebestuurders, gemeentesecretarissen, hoofden JZ en overheidsjuristen. 

 

De organisatie van het evenement wordt begeleid door een Klankbordgroep. Deze groep bestaat uit:Suzanne Geerts - voorzitter

Hoofd Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden

 


Jan van Ginkel 

Jan van Ginkel is concerndirecteur en loco-provinciesecretaris bij de provincie Zuid-Holland. Hij is daar onder meer systeemverantwoordelijk voor de juridische functie. Jan adviseert, spreekt en publiceert over publieke samenwerkingen, sociale en technologische innovatie, bedrijfsvoering en datagestuurd werken.


Hans Krul

Gemeentesecretaris van Delft


Michaël Geerlings

Hoofd JZ Tilburg


Patrick van Doorn

Hoofd JZ Utrecht


Florus van der Linden

Hoofd a.i. Afdeling JZ, Ede