Programma

Jan van Ginkel - Dagvoorzitter

 

Jan van Ginkel is concerndirecteur en loco-provinciesecretaris bij de provincie Zuid-Holland. Hij is daar onder meer systeemverantwoordelijk voor de juridische functie. Jan adviseert, spreekt en publiceert over publieke samenwerkingen, sociale en technologische innovatie, bedrijfsvoering en datagestuurd werken.

Symposium "De overheidsjurist op pad" - 5 april 2018

12:00 uur

13:15 - 13:55 uur

 

 

 

 

 

 

 

14:00 - 16:30 uur

 

16:45 uur

 

17:30 uur

Ontvangst met lunch

Opening door dagvoorzitter Jan van Ginkel. Aansluitend interviews en interactie met de zaal.

 

Gastsprekers zijn:

Bert Blase - Burgemeester van de gemeente Heerhugowaard

Lidia Spindler - Gemeentesecretaris van de gemeente Westland

Lennart Harpe - Wethouder van de gemeente Delft

 

3 workshoprondes (met pauze)

 

Plenair forumdebat met Gastsprekers en Workshopleiders

 

NetwerkborrelWORKSHOPS

Je kunt kiezen uit 7 inspirerende workshops. Bij je inschrijving kun je je voorkeur aangeven voor max. 4 workshops. Je kunt er maximaal 3 bijwonen.


Workshop 1. Hoe zet je je talent van nu om in je werkgeluk van morgen? 

Waar liggen jouw kwaliteiten, van welke werkzaamheden krijg je energie, van welke niet? En als je naar de kwaliteiten van de overheidsjurist van de toekomst kijkt, hoe past dat dan bij jou? Welke ontwikkelpunten wil je oppakken om bij te blijven? We werken toe naar: je leert over je eigen strenghts (‘talenten’), je krijgt inzicht in de benodigde strenghts van de jurist van de toekomst.

 


Workshop 2. Het imago van de overheidsjurist: Welk effect kun je bereiken met profilering en uitstraling? 

De kunst is dat je uitstraling matcht met de boodschap die je te vertellen hebt. Als de eerste indruk goed is, luistert men anders en aandachtiger naar je en kun je meer van jezelf laten zien! Hoe benadruk je je sterke kanten? Laat je van buiten zien wie je van binnen bent? Ben je je ervan bewust hoe je overkomt en weet je dat je dit kunt beïnvloeden door te werken aan je uitstraling?

 


Workshop 3. Minitraining 'Overheidsjurist 2020’

Hoe ziet de overheidsjurist er in 2020 uit? Wat doet hij, wat juist niet (meer)? Wat zijn houding en gedrag van de overheidsjurist om ook in 2020 het verschil te maken? In de minitraining ‘Overheidsjurist 2020’ gaan we hiermee aan de slag. Welke ontwikkelslag zie jij voor jezelf? We gaan vooral veel doen en ervaren. Kennismaken met effectief gedrag. Na deze workshop heb je zicht op wat de nieuwe tijd van je vraagt en ervaar je meteen hoe dat is. Helemaal klaar voor 2020 en daarna!


Workshop 4: "De overheidsjurist en een rechtvaardig ‘gedragsrecept?"

Workshopleider is Caroline Koetsenruijter (deskundige op het terrein van de relatie overheid-burger)

In de deze korte masterclass krijg je inzichten hoe je in elke interactie met interne en externe spelers bijdraagt aan rechtvaardigheidsbeleving. Ook als je op de inhoud niets of uitsluitend slecht nieuws te bieden hebt…. We gaan aan de hand van filmfragmenten en praktijkvoorbeelden bespreken hoe de overheidsjurist in lastige interacties rechtvaardig blijft handelen en communiceren. Je gaat de deur uit met concrete tips hoe je een volgend lastig gesprek effectief aan weet te pakken. 


Workshop 5: "De Omgevingswet komt er aan: andere rol en positie voor de overheidsjurist? "

Er is een trend naar een terugtredende overheid en zelfredzame inwoners. De Omgevingswet neemt die trend als uitgangspunt. Voor het krachtenveld gemeente – inwoners betekent dat een andere manier van werken op basis van vertrouwen. Thema’s: het dilemma rechtszekerheid versus ruimte, ‘draagvlak’ en: wat wordt de rol van de moderne overheidsjurist: meer integraal werkend, meer samen en meer naar de samenleving toe. De vraag is: kunnen juristen dat van nature of …… (?) 


Workshop 6: "Wat gaat BLOCKCHAIN betekenen voor jouw werk als overheidsjurist?"

Is “blockchain” bekend bij je? Het gaat een enorme impact hebben op hoe wij als overheid en overheidsjuristen gaan werken. Maar wat is het en wat ga je er van merken in je dagelijkse werk? We bespreken welke toepassingen er zijn en welke vragen leven rondom blockchain. De workshop wordt verzorgd door trainees van Disgover. Voor hun “action learning” project hebben zij zich verdiept in de techniek, mogelijkheden en (juridische) gevolgen van blockchain. Stoom je zelf klaar voor de toekomst!


Workshop 7: "De effecten van KEI en ‘workflowmanagement’ op je dagelijkse werk als overheidsjurist. "

Digitalisering van het werk van de overheid heeft ook invloed op het werk van de overheidsjurist. Wat betekent KEI voor jouw werk. Wat betekent Octopus voor jouw werk? Hoe kun je gebruik maken van andere vormen van digitalisering?


Corinne van der Salm


Yvonne Stoevelaar


Reinier van der Monde


Caroline Koetsenruijter


Pascale Georgopoulou


DISGOVER


Andre pijlBORREL

Nog niet uitgepraat over jouw toekomst? Blijf dan nog even napraten en een drankje drinken met collega juristen en met ons!